IMASZOLGÁLAT

                                            

Az Ima ereje                           

                                                         ima

„ Szenved-e valaki köztetek? Imádkozzék!

Öröme van-e valakinek? Zsoltárénekléssel dicsérje Istent!

Beteg valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, azok imádkozzanak felette és kenjék meg olajjal az Úr nevében.

A hitből való imádság megtartja a szenvedőt, és az Úr lábra állítja, és ha bűnt követett el, bocsánatot nyer.

Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.

Nagy erő van az igaz ember buzgó könyörgésében!”  (Jakab levele 5, 13-16)

 

Amikor szembesültem a ténnyel, hogy kisfiam életveszélyes állapotban van bármit megtettem volna, hogy meggyógyuljon: a legjobb gyógykezelés lehetőségét megteremteni, a legjobb orvosokat felkeresni, ha kell külföldre is elmenni. Aztán rájöttem: pénzért nem lehet életet venni.

Ő mégis a legjobb gyógykezelést kapta, a legjobb orvosok kezelték őt és még külföldre sem kellett menni.

Isten mindenről gondoskodott, az ő csodálatos terve előre el volt készítve.

Az emberek felé fordulva segítséget kértem azt, hogy mondjanak egy Imát kisfiam gyógyulásáért. Megkerestem közösségeket, papokat, rendeket, templomokat az ország minden részéről és kértem egy IMÁT.

Jézus azt mondta: „Kérjetek és adnak, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek” (Lukács 11,9)

Hitünk kulcsa az imádság, ebben rejlik legbensőbb kapcsolatunk a Teremtő Istennel.

E szolgálat célja, hogy segítsük egymást! A közös imának pedig hatalmas az ereje!

Ha szeretnéd megtapasztalni az ima természetfeletti erejét, szükséged van a támogatásra, írd meg kérésedet!

            Imakérés – Ima feltöltés