Csodák

Légy részese a küldetésnek! 

Minden történet egyszeri és megismételhetetlen, de ugyanúgy, ahogy Rád is, másokra is nagy hatással van. Lehet, hogy valakinek pont a Te történeted fog erőt vagy útmutatást adni, ezért fontos, hogy minden eseményt írjunk le és ne engedjük feledésbe merülni!

Létezik Ószövetség. Létezik Újszövetség, amikor Jézus emberként köztünk élt. A Biblia mindkét része telve van csodás történetekkel, Istenünk hatalmáról, erejéről tanúskodván.

De hol van a 3. rész? Én vallom azt, hogy igenis Van 3. rész!

Jézus mondta: Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Mt 28,20). Amikor Isten országának eljöveteléről kérdezték pedig ezt válaszolta: “Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják: Ímé itt vagy: Ímé ott van;mert ímé az Isten országa ti bennetek van.” (Lukács evangéliuma 17:20,21)

Isten országa bennünk van, Jézus velünk van minden pillanatban.  A mi feladatunk, hogy megkeressük ezt az országot, magunkban. S ha ez a csodálatos világ bennünk van, akkor a vezetőjét is ott kell keresnünk! Felvéve a kapcsolatot a Bennünk Élő Istennel útlevél az ő országához!

A 3. részt mi írjuk, mert ez nem más, mint maga az Élet. Isten nem csak a teremtéskor volt jelen és nem csak a bibliai időkben szólt hozzánk, emberekhez. Isten ma is velünk van, felettünk, alattunk, balról jobbra mindenhol jelen van, bennünk és mi őbenne létezünk. Igéi igazak és valóban kétélű fegyverként élő és ható.

Cselekedetei pedig sokrétűek, hatalma mindenre kihat, számára nincs lehetetlen. Történhet közvetlenül, amikor Ő Maga avatkozik bele az eseményekbe, ezt nevezzük közvetlen Isteni beavatkozásnak. Gyakrabban tapasztaljuk viszont azt, amikor Seregét – például Angyalait- mozgósítja és általuk üzen, cselekszik.

Ha életed során Te is kerültél már olyan helyzetbe, amikor úgy érezted, nincs kiút,mindent megpróbáltál és rájöttél, hogy saját erődből nem megy, aztán történt valami…elindult valami, benned…Reményt kaptál….egy kis pislákoló fény egy ismeretlen út elején…ami adott: Hitet,  Erőt, Látást vagy Hallást és végül sikerült, megtörtént e csoda, akkor itt a lehetőség, hogy viszonozd!

Írd le! Írjuk meg együtt a 3. részt, hogy maradjon meg “Nemzedékről, nemzedékre!” Segítsük egymást, mint Góg és Magóg, együtt, egymást emelve! Mert az új parancsolat is ez:

“Szeressétek egymást!”

Hálából az Angyaloknak, Jézusnak és mindenekfelett a Mi Élő Istenünknek!

Írd le a Te Történetedet!